Financijski plan

Dokumenti za preuzimanje: Vrsta (veličina):
Financijski plan za 2018. *.pdf (1.2 MB)
Financijski plan za 2019. *.pdf (626.52 KB)
Financijski plan za 2020. *.pdf (678.28 KB)
Rebalans za 2019. godinu *.pdf (208.16 KB)
Financijski plan za 2021. *.pdf (973.44 KB)
Kliknite na vašu lokaciju kako bismo izračunali najkraći put i vrijeme putovanja do nas.