Pravo na pristup informacijama

Dokumenti za preuzimanje: Vrsta (veličina):
Godišnje izvješće ZPPI 2016. *.pdf (211.87 KB)
Godišnje izvješće ZPPI 2017. *.pdf (211.94 KB)
Godišnje izvješće ZPPI 2018. *.pdf (212.32 KB)
Odluka o određivanju službenika za informiranje *.pdf (392.52 KB)
Zahtjev za pristup informacijama *.pdf (31.69 KB)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija *.pdf (193.77 KB)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija *.pdf (104.08 KB)
Kriteriji za određivanje visine naknade *.pdf (191.07 KB)
Godišnje izvješće ZPPI 2019. *.pdf (210.54 KB)
Godišnje izvješće ZPPI 2020. *.pdf (210.91 KB)
Kliknite na vašu lokaciju kako bismo izračunali najkraći put i vrijeme putovanja do nas.