Rezultati 5. natječaja Haiku kraj mogile za 2021. godinu


Rezultati 5. natječaja "Haiku kraj mogile" nalaze se na web stranici pod rubrikom Službeni dokumenti - Haiku kraj mogile 2021.

Čestitamo svim nagrađenima, pohvaljenima i uvrštenima u brošuru, te zahvaljujemo svim sudionicima natječaja na velikom odazivu. Vidimo se i iduće godine! 

 

Kategorija 1A - Hajga na zadanu temu OŠ.pdf

Kategorija 1B - Haiku na zadanu temu OŠ.pdf

Kategorija 3A - Haiku na zadanu temu.pdf

Kategorija 4 - Fotohajga na slobodnu temu.pdf

Kategorija 5 - Haiku na zadanu fotografiju.pdf