Haiku kraj mogile 2020

Dokumenti za preuzimanje: Vrsta (veličina):
Kategorija 1A - Hajga na zadanu temu OŠ *.pdf (993.53 KB)
Kategorija 1B - Haiku na zadanu temu OŠ *.pdf (616.57 KB)
Kategorija 2B - Haiku na zadanu temu SŠ *.pdf (593.89 KB)
Kategorija 3A - Haiku na zadanu temu *.pdf (626.64 KB)
Kategorija 4 - Haiku na zadanu fotografiju *.pdf (615.73 KB)
Kategorija 3B - Foto-hajga na zadanu temu *.pdf (588.09 KB)
Brošura 4. Haiku kraj mogile *.pdf (6.08 MB)